Na slovíčko s autorom vizuálu AP 2020, Matúšom Koločikom

Si autorom vizuálu Akademického Prešova 2020. Čím si sa inšpiroval pri jeho tvorbe?  Kto/čo je záhadná postava putujúca Prešovom a nahliadajúca do útrob jeho histórie?   


Priznám sa, sám som sa musel k plagátu vrátiť a analyzovať jeho eklektické prvky, pretože som nenachádzal (a stále nenachádzam) istotu, že budem schopný povedať o vizuáli niečo dostatočne zaujímavé. Iste, čerpal som inšpiráciu z plagátovej tvorby školy Lucerne, alebo ilustrácií Ori Toor, ale konkrétne elementy a ich významy sa ani neoplatí vystopovávať. Napr. maska monštra mala pôvod v Miyazakiho anime „Spirited away“, kde plnila istú ťažko definovateľnú úlohu. Roztvorená kniha na piedestáli vo forme vajca je zas prvok inšpirovaný snáď alchymistickými rytinami, no a krvácajúci, rozštvrtený kostol s panoptickým okom nijako neviem opodstatniť (i keď mi vždy pripadalo divné, že pri tzv. zázrakoch krvácajú len sochy svätcov a nie samotné budovy, postavené možno z rovnakých kameňov, čo by bolo omnoho impozantnejšie). Ako už iste tušíte, osobne by som asi nešiel cestou hľadania nejakého skrytého zmyslu a hlbokých významov. To je niečo, čo G. Deleuze ironicky diagnostikuje ako „interpretosis“. Vo svojich ilustráciách sa prikláňam skôr ku tvorbe založenej na tušeniach, preludoch, decentralizovaní, vetvení a pretkávaní zmyslu. Ide o to isté rácio postmoderného umenia, ktoré môžeme každoročne rozoznať aj v tej explózii kreativity AP. Chcem sa poďakovať organizačnému tímu, že mi nechali kreatívne úplne voľnú ruku a vám osobne za vaše otázky.


Mgr. art. Matúš Koločik

Študoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici odbor Voľné výtvarné umenie v ateliéri R. Bruna. Po škole založil v Prešove kaviareň a čokoládovňu Čukoláda a nastúpil na PhD. štúdium filozofie na PU. Počas tohto obdobia strávil šesť mesiacov na Lehigh University v Pensylvánii, kde u prof. G. Bearna študoval filozofiu Gillesa Deleuza. Je spoluzakladateľom Filozofického klubu NOUS, ktorý usporadúva vzdelávacie aktivity a interdisciplinárne podujatia. 

Zdieľajte túto stránku
Top