Študentské divadlo VYDI (UKF, Nitra)_N. Částová – P. Baumgartner: Ide o život

ON – súťažné inscenácie študentských divadiel

26. 4. (streda) o 21:50 v kultúrnom priestore Čukoláda

Inscenácia o vnímaní problematiky interrupcií a všeobecne feminizmu optikou mladej ženy a mladého homosexuála. 

Tvorivý tím:

Natália Částová

Pavol Baumgartner

Šimon Spišák

VYDI – študentské divadlo pri UKF v Nitre

Slobodne, sporadicky, spontánne existujúce študentské divadlo, potvrdzujúce svoj zmysel najmä v typickom autentickom výraze a niekoľkonásobnej študentskej umeleckej tvorivosti. Odráža entuziazmus, chuť a nadšenie neprofesionálnych študentských tvorcov pre divadelnú tvorbu, možnosti rozvíjania svojho talentu popri štúdiu na UKF v Nitre.

Zdieľajte túto stránku
Top