Výsledky v kategórii filmová tvorba

1. miesto
Folklórny súbor Hornád
Autori: Gabriela Homoľová, Igor Michalčík (KSSFaK FF UPJŠ Košice)

2. miesto
Tu študujem.
Autorky: Radka Turyová, Lenka Hopková, Michaela Pástorová, Frederika Juhászová, Johana Takáčová, Miroslava
Šulíková (KSSFaK FF UPJŠ Košice).

3. miesto
V zákulisí vzdelávania
Marcel Kušnír a spol. (FF PU v Prešove): – V zákulisí vzdelávania

Osobitná cena
Vernika Rusnáková a spol.: Vraždy v literatúre (FF UPJŠ Košice)

Zdieľajte túto stránku
Top