Výsledky v kategórii študentského divadla 2019

Laureát 

Študentské divadlo Prešovskej univerzity v Prešove za inscenáciu Corsovej poézie Nahý anjel a invenčný interpretačný výkon Kristiánovi Michalovi Hnatovi

Cena za objavnú dramaturgiu súboru UNIS Banská Bystrica v inscenácii Fuj, baba, femina!

Cena za invenčný inscenačný koncept a jeho tvorivú realizáciu Divadlu K Bratislava v inscenácii Nezachytené fotografie

Cena za autorský text Adama Kollára Nevediaci s prihliadnutím na kolektívnu tvorbu pri jeho scénickej realizácii 

Osobitá cena za humánne a vizuálne podnetný javiskový profil protagonistu príbehu Luisa Braillea a scénickú miniatúru Krivoprísažníka P. O. Hviezdoslava súboru Teatro Colorato Bratislava

Čestné uznanie za podnetný experiment pri príprave mladých interpretov Divadlu Crocus Liberi v projekte Popokatepetl

Čestné uznanie za netradičné stvárnenie sociálnej témy v inscenácii Terapia tmou Divadlu P.A. Košice

Zdieľajte túto stránku
Top